EnglishSlovak
Tokajska vinna cesta
 
Úvod arrow Cykloturistika
Cykloturistika Tlačiť E-mail
V súčasnej dobe sa v tokajskom mikroregióne  kladie veľký dôraz na oživenie rôznych foriem aktivít cestovného ruchu. V mikroregióne Tokajských obcí zatiaľ chýba základná informačná infraštruktúra cestovného ruchu, vrátane značených cykloturistických trás. Tento nedostatok rieši  Združenie obcí Tokajského regionu n.o. v úzkej v súčinnosti s odborom regionálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja, keď je v štádiu ukončovania príprava projektovej dokumentácie tokajskej cyklotrasy.

Ak dnes prídete do tokajskej vinohradníckej oblasti máte možnosť pre turistické bicyklovanie využiť existujúce štátne cesty, lesné, účelové a poľné cesty po trasách, ktoré sú  vyznačené zatiaľ iba na mapách. V roku 2009 budete mať pre jazdu na bicykli možnosť plne využívať značené cyklotrasy spájajúce všetky obce tokajského mikroregiónu. Jednotlivé zastavenia ponúknu možnosť vidieť a navštíviť unikátne  prírodné  a kultúrne hodnoty, navštíviť chránené prírodné územia a  rezervácie,  národné kultúrne pamiatky, archeologické lokality vrátane tokajských vínnych pivníc vyhĺbených v tufovej hornine. Prírodné krásy údolia rieky Bodrogu, kvitnúce lekna v jeho ramenách, úbočia s vinohradmi a vinnými pivnicami, to všetko je prekrásna scenéria Tokajskej oblasti, ktorá bola Úradom Košického samosprávneho kraja dokumentačne spracovaná a navrhnutá na zápis do svetového kultúrneho dedičstva  UNESCO. Územie chránenej krajinnej oblasti rieky Latorica poteší aj každého návštevníka zaoberajúceho sa vzácnou flórou a faunou ako aj národnými kultúrnymi pamiatka.
Gestorom budovania tokajských cyklotrás je Košický samosprávny kraj, odbor regionálneho rozvoja.

Mapa - Tokajské cyklotrasy

Tokajská cyklotrasa na kolesách dejín

Motto:
Kto vidí bicykel ako sedem míľové čižmy,
vždy a všade po ruke pripravený,
ten pravidelnou jazdou si životný štýl pestuje
a pozitíva života droguje.


52,6 km cykloturistických trás, z toho 47,5 km vyznačených sa bude už v roku 2009 nachádzať v južnej časti okresu Trebišov v Tokajskej vinohradníckej oblasti a na južných a juhovýchodných svahoch Zemplínskych vrchov.

Cykloturistické trasy v Tokaji budú napojené na plánovanú medzibodrožskú cyklotrasu, na cezhraničnú diaľkovú cyklotrasu F. Rákocziho v dvoch smeroch a to južne do Szarospataku a severná vetva do Holoházy a na diaľkovú MTB cyklotrasu v Slánskych vrchoch, odkiaľ pokračuje do Košíc a do Prešova.

Mapa - Tokajské cyklotrasy